انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 5
آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/7 | 

آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره

نویسنده: سید عباس موسویان

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.123.477.fa.html
برگشت به اصل مطلب