انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 5
آیا اقتصاد ایران، اسلامی است؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/7 | 

نگاهی به برنامه های اقتصادی حضرت علی(ع)

نویسنده: مجدالدین مدرس زاده

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.123.475.fa.html
برگشت به اصل مطلب