انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 4
نظریه های سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/7 | 

نظریه های سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی

نویسنده:مجید رضایی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.122.469.fa
برگشت به اصل مطلب