انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
همایش اسلام و توسعه اقتصادی - تعریف اسلام از توسعه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تعریف اسلام از توسعه

نویسنده: حسن علی اکبری

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.412.fa
برگشت به اصل مطلب