انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
همایش اسلام و توسعه اقتصادی - بانکداری اسلامی و اثرات آن بر توسعه اقتصادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بانکداری اسلامی و اثرات آن بر توسعه اقتصادی

نویسنده: رضا اکبریان

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.409.fa
برگشت به اصل مطلب