انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
همایش اسلام و توسعه اقتصادی - چشم انداز رشد اقتصادی عادلانه موافق فقرا از دیدگاه اسلام

حذف تصاویر و رنگ‌ها

چشم انداز رشد اقتصادی عادلانه موافق فقرا از دیدگاه اسلام

نویسنده: ناصر جهانیان

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.404.fa
برگشت به اصل مطلب