انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
همایش اسلام و توسعه اقتصادی - وجوه ممیزه اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

وجوه ممیزه اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی

نویسنده: کاظم نجفی علمی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.398.fa
برگشت به اصل مطلب