انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی - کاربردهای مدل اعتبارسنجی، مدیریت پرتفوی اعتباری و قیمت گذاری وام

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کاربردهای مدل اعتبارسنجی، مدیریت پرتفوی اعتباری و قیمت گذاری وام

نویسندگان: حسن سبزواری و ایمان نوربخش و محمد امیدی نژاد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.391.fa
برگشت به اصل مطلب