انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
شانزدهمین همایش بانکداری بدون ربا - سه موضوع چالش انگیز نظام بانکی ایران: بهای تمام شده خدمات بانکی ...

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سه موضوع چالش انگیز نظام بانکی ایران: بهای تمام شده خدمات بانکی ...

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.365.fa
برگشت به اصل مطلب