انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سنجش درجه انطباق رفتارهای اقتصادی مردم ایران با نظریه رفتارهای اقتصادی اسلامی

نویسنده: دکتر مرتضی عزتی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.347.fa
برگشت به اصل مطلب