انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات ترجمه شده
یک روش شناسی پیشنهادی برای اقتصاد سیاسی اسلام

حذف تصاویر و رنگ‌ها
یک روش شناسی پیشنهادی برای اقتصاد سیاسی اسلام
نویسنده:شمیم احمد صدیقی
ترجمه:محمد لشکری
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.108.230.fa
برگشت به اصل مطلب