انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات ترجمه شده
اسلامی کردن علم اقتصاد:مفهوم و روش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اسلامی کردن علم اقتصاد:مفهوم و روش
تالیف:محمد انس الرزقا
مترجم:منصور زراء نژاد
برای دریافت قسمت اول فایل اینجا کلیک کنید.
برای دریافت قسمت دوم فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.108.215.fa
برگشت به اصل مطلب