انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات ترجمه شده
اوقاف در تاریخ و آثار آن در اقتصاد نوین اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اوقاف در تاریخ و آثار آن در اقتصاد نوین اسلامی
نویسنده:مراد چیزا کچا
مترجم:سید علی کسایی
برای دریافت فایل (قسمت اول) اینجا کلیک کنید.
برای دریافت فایل (قسمت دوم) اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.108.208.fa
برگشت به اصل مطلب