انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات ترجمه شده
بررسی نظام نرخ ارز در اقتصاد متکی به نفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بررسی نظام نرخ ارز در اقتصاد متکی به نفت (مورد جمهوری اسلامی ایران)
نویسنده:Oya Celasun (IMF Working Paper)writer
مترجم:امیر غلامی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.108.196.fa.html
برگشت به اصل مطلب