انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات ترجمه شده
چرا اقتصاد اسلامی مهم است

حذف تصاویر و رنگ‌ها
چرا اقتصاد اسلامی مهم است
نویسنده:ام.ا.منان
ترجمه:سعید کریمی زاده
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.108.173.fa
برگشت به اصل مطلب