انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات ترجمه شده
واسطه گری مالی در اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
واسطه گری مالی در اقتصاد اسلامی
نویسنده:سامی ابراهیم سویلم
مترجم:محمد جواد توکلی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.108.172.fa
برگشت به اصل مطلب