انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- متفرقه
متن مصاحبه با دکنر موسی غنی نژاد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
ملاحضات امنیتی جهانی شدن در حوزه اقتصاد
گفتگو با دکتر موسی غنی نژاد
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.107.226.fa
برگشت به اصل مطلب