انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- متفرقه
سقوط ارزش سهام و دلار و تاثیر کوتاه مدت آن بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سقوط ارزش سهام و دلار و تاثیر کوتاه مدت آن بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.107.210.fa
برگشت به اصل مطلب