انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- متفرقه
متن مصاحبه با دکتر ایرج توتونچیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پژوهش های اقتصاد اسلامی در عربستان
گفتگو با دکتر ایرج توتونچیان
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.107.174.fa
برگشت به اصل مطلب