انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- متفرقه
متن مصاحبه با یدالله دادگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آیا می توان از علم اقتصاد اسلامی سخن گفت؟
گفتگو با یدالله دادگر
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.107.158.fa
برگشت به اصل مطلب