انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
SOMALIA WITH POLICY IMPLICATIONS FOR REGIONAL COOPERATION

حذف تصاویر و رنگ‌ها

SOMALIA WITH POLICY IMPLICATIONS FOR REGIONAL COOPERATION

By: Dr.Mahamoud A.Gulaid

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.106.319.fa.html
برگشت به اصل مطلب