انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات عربی
وجهه نظر فی تغییر قیمه النقود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/3 | 

وجهه نظر فی تغییر قیمه النقود

دیدگاهی پیرامون تغییر ارزش پول

نوشته ی : عبدالجبار حمد عبید السبهانی

کلیدواژه ها : پول ( النقود ) ، تورم ( التضخم ) ، طلب کار ( الدائن ) ، بدهکار ( المدین ) ، ربا .

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.105.439.fa
برگشت به اصل مطلب