انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات عربی
الوساطه المالیه فی الاقتصاد الإسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/3 | 
الوساطه المالیه فی الاقتصاد الإسلامی
واسطه گری مالی در اقتصاد اسلامی
نوشته ی : سامی إبراهیم السویلم
کلیدواژه ها : واسطه گری ( الوساطه ) ، دلالی ( السمسره ) ، ربا ، ضمانت ، سود ( الربح ) ، واسطه ( الوسیط ) ، بازرگان ( التاجر ) ، سرمایه گذار ( المستثمر ) .
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.105.436.fa
برگشت به اصل مطلب