انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات عربی
العقود و الاستثمارات المثلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
العقود و الاستثمارات المثلی للمشارکت فی الارباح فی اقتصاد اسلامی لاربوی
نویسنده:أعد هذه الدراسه ندیم الحق و عباس میراخور
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.105.148.fa
برگشت به اصل مطلب