انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
البلاد النامیه و الازمات المالیه العالمیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/13 | 

البلاد النامیه و الازمات المالیه العالمیه

حول استراتیجیات منع الازمات و ادارتها

نوشته ی: محمد الفنیش

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.714.fa
برگشت به اصل مطلب