انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
رساله فی تراجع سعر النقود بالأمر السلطانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/13 | 

رساله فی تراجع سعر النقود بالأمر السلطانی

نوشتاری پیرامون کاهش ارزش پول با فرمان حکومتی

نوشته ی : شیخ عبدالقادر بن محمد بن حسب الله الحسینی الحنفی

تحقیق و بررسی از: نزیه کمال حماد

کلیدواژه ها: پول ( النقود ) ، فروشنده ( البائع ) ، قرارداد ( العقد ).

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.708.fa
برگشت به اصل مطلب