انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
الفکر الاقتصادی لأبی یوسف

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/13 | 

الفکر الاقتصادی لأبی یوسف

تفکر اقتصادی « أبی یوسف »

نوشته ی: محمد نجات الله صدیقی

ترجمه ی عربی از : رضوان أحمد فلاحی

کلیدواژه ها: خراج ، تقاضا ( الطلب ) ، عرضه ( العرض ) ، توسعه ( التنمیه ).

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.701.fa
برگشت به اصل مطلب