انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
مراجعه کتاب فولکر نینهاوس: الاقتصاد الاسلامی: قائمه ببلیو جرافیه بالانجلیزیه و الألمانیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/13 | 

مراجعه کتاب فولکر نینهاوس: الاقتصاد الاسلامی: قائمه ببلیو جرافیه بالانجلیزیه و الألمانیه

بررسی کتاب « فولتر نینهاوس » : « اقتصاد اسلامی : فهرست کتابشناسی به زبان های انگلیسی و آلمانی »

نوشته ی: محی الدین عطیه

کلیدواژه ها : اقتصاد اسلامی.

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.102.685.fa.html
برگشت به اصل مطلب