انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
التنمیه الاقتصادیه فی إطار اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/13 | 

التنمیه الاقتصادیه فی إطار اسلامی

توسعه ی اقتصادی در چارچوبی اسلامی

نوشته ی : خورشید احمد

ترجمه ی عربی از : رفیق یونس المصری

کلیدواژه ها : توسعه ، یرمایه ، تعادل.

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.102.684.fa.html
برگشت به اصل مطلب