انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
نظم التوزیع الإسلامیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/7 | 

نظم التوزیع الإسلامیه

نظام توزیع اسلامی

نوشته ی: محمد أنس الزرقاء

کلیدواژه ها: توزیع، ثروت های طبیعی (الثروات الطبیعیّه)، درآمد (الدخل)، زکات.

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.102.677.fa.html
برگشت به اصل مطلب