انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
رد علی نقد کتاب « نحو اقتصاد إسلامی »

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/7 | 

رد علی نقد کتاب « نحو اقتصاد إسلامی »

پاسخی بر نقد کتاب « به سوی یک اقتصاد اسلامی »

نوشته ی : محمد شوقی الفنجری

کلیدواژه ها : ربا ، تورم(التضخم) ، سرمایه گذاری(الاستثمار) ، سپرده های سرمایه گذاری(الودائع الاستثماریّه) .

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.666.fa
برگشت به اصل مطلب