انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
الإسلام و الوساطه المالیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/7 | 

الإسلام و الوساطه المالیه

اسلام و واسطه گری مالی

نوشته ی : اینگو کریستین ( ترجمه ی عربی )

کلیدواژه ها : ربا ، بهره (الفائده) ، سود (الربح) ، سرمایه گذاری (الاستثمار) ، سپرده ها (ودائع) ، بانک (المصرف).

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.662.fa
برگشت به اصل مطلب