انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- پایان نامه
تبیین جایگاه بخش کشاورزی درتوسعه اقتصادی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تبیین جایگاه بخش کشاورزی درتوسعه اقتصادی ایران (با تاکید بر دیدگاه ها و رهنمودهای امام خمینی(ره) )
مولف: علیرضا منظور علی آبادی

برای دریافت فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.101.28.fa
برگشت به اصل مطلب