انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
نحو مشتقات مالیه إسلامیه لإداره المخاطر التجاریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/3 | 

نحو مشتقات مالیه إسلامیه لإداره المخاطر التجاریه

به سوی مشتقات مالی اسلامی جهت مدیریت ریسک های تجاری

نوشته ی : عبدالرحیم عبدالحمید الساعاتی

کلیدواژه ها : مشتقّات مالی ، بهره ( الفائده ) ، سهام ( الأسهم ) ، قرارداد ها ( العقود ) ، سرمایه ( رأس المال ) ، کالاها ( السلع ) ، بدهی ( الدین ) .

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.100.438.fa.html
برگشت به اصل مطلب