انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
صندوق توسعه ملی: نهاد اصلاح ساختار اقتصادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صندوق توسعه ملی: نهاد اصلاح ساختار اقتصادی

نویسندگان: دکتر حسین صادقی و داوود بهبودی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.100.277.fa.html
برگشت به اصل مطلب