انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
راهکارهای دستیابی به جامعه بدون ربا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهکارهای دستیابی به جامعه بدون ربا

نویسنده:رحیم دلالی اصفهانی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.100.274.fa.html
برگشت به اصل مطلب