انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
نوسازی در ساختار اقتصادی صادرات غیر نفتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نوسازی در ساختار اقتصادی صادرات غیر نفتی

نویسندگان: دکتر کاظم یاوری و نادر مهرگان

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.269.fa
برگشت به اصل مطلب