انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
مسائل فراروی اصلاحات اقتصادی ایران در حوزه بانکداری مورد مدیریت ذخایر خارجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مسائل فراروی اصلاحات اقتصادی ایران در حوزه بانکداری مورد مدیریت ذخایر خارجی

نویسنده:دکتر محمد واعظ

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.100.261.fa.html
برگشت به اصل مطلب