انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
حفظ محیط زیست در پرتو مکتب اقتصادی اسلام

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
حفظ محیط زیست در پرتو مکتب اقتصادی اسلام
نویسنده:حجت الاسلام مجید رضایی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.100.252.fa.html
برگشت به اصل مطلب