انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
قابلیتهای بازار در تامین رفاه و عدالت توزیعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
قابلیتهای بازار در تامین رفاه و عدالت توزیعی
نویسندگان: سید محمد رضا سید نورانی و سید احسان خاندوزی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.100.248.fa.html
برگشت به اصل مطلب