انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
فساد مالی و اصلاحات اقتصادی در ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فساد مالی و اصلاحات اقتصادی در ایران
نویسنده:دکتر سید حسین میرجلیلی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.100.247.fa.html
برگشت به اصل مطلب