انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 9
متن گزارش «اولین نشست تخصصی بازارهای مالی اسلامی»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/9 | 

متن گزارش «اولین نشست تخصصی بازارهای مالی اسلامی»

مورخه 14 اسفند 1381 در دانشگاه امام صادق(ع)

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.127.492.fa.html
برگشت به اصل مطلب