انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 9
فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقه و دیدگاه های فقهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/9 | 

فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقه و دیدگاه های فقهی

نویسنده: دکتر عبیدالله عصمت پاشا

ترجمه: علی صالح آبادی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.127.491.fa.html
برگشت به اصل مطلب