انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
ویژگی بازار اسلامی و نقش دولت در آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ویژگی بازار اسلامی و نقش دولت در آن

نویسندگان:دکتر رضا اکبریان و محمدحسین دیانب

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.100.288.fa.html
برگشت به اصل مطلب