انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
اصول حاکم بر مالیاتها در نظام اقتصادی اسلام مستفاد از مالیاتها منصوص زکات و خمس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اصول حاکم بر مالیاتها در نظام اقتصادی اسلام مستفاد از مالیاتها منصوص زکات و خمس

نویسنده:حجت الاسلام سید ضیاءالدین کیاءالحسینی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.100.271.fa.html
برگشت به اصل مطلب