انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
اصلاحات اقتصادی و تحولات ساختاری خود اشتغالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اصلاحات اقتصادی و تحولات ساختاری خود اشتغالی
نویسنده:دکتر هادی قوامی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.100.245.fa.html
برگشت به اصل مطلب