[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مشخصات انجمن::
اعضاء انجمن::
رئیس انجمن::
تفاهم‌نامه‌های انجمن::
مجلات انجمن::
کمیته‌های انجمن::
صورت جلسات::
بانک اطلاعات::
نشریه اقتصاد اسلامی::
نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی::
اخبار نشست‌ها::
اخبار همایش::
جشنواره اقتصاد اسلامی::
عضویت ::
برقراری ارتباط::
پست الکترونیک::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: نشست هیات مدیره
:: فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی
:: صورتجلسه
..
:: اساسنامه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران ::

بسمه تعالی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

معاونت پژوهشی

«انجمن اقتصاد اسلامی ایران»

اساسنامه

Islamic Economic Association Of Iran

فصل اول - کلیات و اهداف

ماده1: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم،توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط نیز تشکیل گردیده است.

ماده2: انجمن موسسه ای غیرانتفاعی و در زمینه های علمی،پژوهشی و کاربردی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده3: مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی: تقاطع بزرگراه‌های شهید چمران و جلال آل‌ احمد- دانشگاه تربیت مدرس- پژوهشکده اقتصاد- طبقه دوم-دبیرخانه انجمن اقتصاد اسلامی ایران- شماره تلفن: 82883923 و دورنگار: 88008571 –صندوق پستی: 316-14115 می باشد و شعب آن می‌تواند در هر منطقه‌ای از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند و به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

فصل دوم:وظایف و فعالیت ها

ماده5: به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1)این اساسنامه،انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

1-5-انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح بین المللی با همکاری محققان و متخصصان در زمینه اقتصاد اسلامی.

2-5-همکاری با نهاد های اجرائی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرحها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه اقتصاد اسلامی.

3-5-ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

4-5-ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی (پس از کسب مجوز از مراجع ذی صلاح).

فصل سوم:انواع و شرایط عضویت

ماده6: انواع و نحوه عضویت و شرایط اعضاء به شرح ذیل می باشد:

1-6-عضویت پیوسته:

موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد:

الف)در رشته های اقتصاد و با گرایش اقتصاد اسلامی.

ب)در رشته های اقتصادی و دارای حداقل دو مقاله انتشار یافته در مجلات علمی – پژوهشی مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در زمینه اقتصاد اسلامی هستند، می توانند به عضویت در انجمن درآیند.

2-6-عضویت وابسته: افرادی که دارای شرایط زیر هستند می توانند به عضویت در انجمن درآیند: کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 فعالیت موثر داشته باشند.

3-6-اعضای موسساتی(حقوقی): سازمان هایی که در زمینه علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره1: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذمور در بند 1-6 می باشند در صورت داشتن سایر شرایط مندرج در آن بند، با تصویب هیأت مدیره می توانند به عضویت پیوسته درآیند.

تبصره2: اعضای موسسات به مثابه عضو وابسطه انجمن محسوب می شوند.

ماده7: هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره1: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

1-8-استعفای کتبی

2-8-عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره1: تایید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.

فصل چهارم: ارکان انجمن

ماده9:

الف)مجمع عمومی ب)هیأت مدیره ج)بازرسان

الف-مجمع عمومی

ماده10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

1-10-مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.

2-10-در صورتیکه در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم با فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

3-10-مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

تبصره1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی بصورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره2: یک سوم از اعضای پیوسته می توانند مستقیما اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نماید مشروط بر اینکه هیأت مدیره و نیز بازرسان انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشند و در چنین حالتی،ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

تبصره3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصرا موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

ماده11:وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:

1-11-انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان

2-11-تصویب خط مشی انجمن

3-11-بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره و بازرسان

4-11-تعیین میزان حق عضویت

5-11-تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

6-11-عزل هیأت مدیره و بازرسان 7

-11-تصویب انحلال انجمن

8-11-بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

تبصره1: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس،یک منشی و دو ناظراداره می شوند.

تبصره2: اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره3: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.

تبصره4: مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در مواد بندهای 5-11 و 6-11 و 7-11 تشکیل می شوند و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ب)هیأت مدیره:

ماده12: هیأت مدیره مرکب از 5نفر عضو اصلی و 2نفر عضو علی البدل می باشد. که هر 3سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

1-12-هیچ یک از اعضاء نمی توانند بیش از دو بار متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند.

2-12-عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

3-12-هیأت مدیره حداکثر تا دو هفته پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید. (انتخاب رئیس،نایب رئیس و خزانه دار)

4-12-کلیه اسناد تعهدآور با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس معتبر خواهد بود.

5-12-هیأت مدیره موظف است بر حسب نیازهر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل 3روز است.

6-12-جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاءرسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر است.

7-12-کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضاء در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می شود.

8-12-شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

9-12-در صورت استعفا، برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانه دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد. 10-12-شرکت بازرسان در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

11-12-هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام وبلافاصله نتایج را همراه صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیأت مدیره پیشین با تایید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده13: هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

1-13-اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

2-13-تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

3-13-هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل وانتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام دهد.

4-13-جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است: هیأت مدیره اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می باشند.

5-13-تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر. 13-6-اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق وکیل غیر.

7-13-انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

8-13-اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

9-13-جلب هدایا و کمکهای مالی.

10-13-اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی.

11-13-اتخاذ تصمیم در موردعضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

ج)بازرسان

ماده14: مجمع عمومی عادی 2نفر را به عنوان بازرسان اصلی و 1نفر را به عنوان عضو علی البدل برای مدت 3سال انتخاب می نماید. تبصره:انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده15: وظایف بازرسان به شرح زیر است:

1-15-بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

2-15-بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عمکلرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

3-15-گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید وشرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی دردسترس بازرسان قرار گیرد.

فصل پنجم:گروه های علمی انجمن

ماده16: انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد. این گروه ها و کمیته ها بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره تعیین می شود به فعالیت می پردازند.

1-گروه های تخصصی

2-گروه های آموزشی و پژوهش

3-کمیته انتشارات

4-کمیته آمار و اطلاعات

5-کمیته پذیرش و روابط عمومی

6-کمیته گردهمایی های علمی

1-16-انجمن می تواند گروه ها و کمیته های دیگری را بر حسب نیاز تشکیل دهند.

فصل ششم:بودجه و موارد متفرقه

ماده17: منابع مالی انجمن عبارتنداز:

1-17-حق عضویت اعضاء

2-17-درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای و فروش کتب و نشریات

3-17-دریافت هدایا و کمک ها.

4-17-کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده5 این اساسنامه خواهد شد.

ماده18: درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده19: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می شود.

ماده20: هیچ یک از موسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمایند.

ماده21: کلیه مدارک و پرونده های مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده22: هرگونه تفییر در مفاد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.

 ماده24: در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی،همان مجمع هیأت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات و پرداخت بدهی کلیه داراییهای منقول و غیرمنقول انجمن را با نظروزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از موسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده25: این اساسنامه مشتمل بر6فصل،25ماده،54زیر ماده و 16 تبصره در جلسه مورخ 4/10/1382 مجمع عمومی انجمن به تصویب رسیده است.

دفعات مشاهده: 5364 بار   |   دفعات چاپ: 1291 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 108 بار   |   0 نظر
>
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران Islamic Economics Scientific Association of Iran
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4652