انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- نشانی و تلفن ما
تماس با ما

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، طبقه دوم، دبیرخانه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایرن.

تلفن: 82883923 88579985

فکس: 

پست الکترونیک:   ieaoi1381@gmail.com و ieaoi@isu.ac.ir

مسئول دبیرخانه انجمن: سپیده قهرمانزاده

ارتباط با فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی: سایت www.mieaoi.ir

آدرس پست الکترونیک مسئول فصلنامه خانم پریسا رحمانی: ieb.ieaoa@gmail.com و  p.rahmani.1393@gmail.com

تلفن: 82883923

ارتباط با فصلنامه اقتصاد اسلامی: سایت http://magazines.iict.ac.ir/index.aspx?siteid=5&siteid=5&pageid=295

آدرس پست الکترونیک مسئول فصلنامه آقای حسین غفورزاده: hghafoorzadeh@yahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.85.11.fa
برگشت به اصل مطلب