انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- نشانی و تلفن ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، طبقه دوم، اتاق ۳۱۶، دبیرخانه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران.

تلفن: ۸۸۲۲۰۲۸۹

فکس: ۸۲۸۸۳۹۱۱

پست الکترونیک:    ieaoiieaoi.ir   ؛    ieaoi۱۳۸۱gmail.com 

مسئول دبیرخانه انجمن: فاطمه جباری


ارتباط با فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی:
سایت www.mieaoi.ir
مدیر اجرایی فصلنامه: فاطمه جباری
پست الکترونیک دفتر فصلنامه: journalmieaoigmail.com
پست الکترونیک مسئول فصلنامه: fjabbari۰۰۷gmail.com

تلفن: ۸۸۲۲۰۲۸۹


ارتباط با فصلنامه اقتصاد اسلامی:
سایت: http://eghtesad.iict.ac.ir/

پست الکترونیک مسئول فصلنامه: آقای حسین غفورزاده: hghafoorzadehyahoo.com

ارتباط با فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد:
سایت: https://ecoj.tabrizu.ac.ir/
پست الکترونیک فصلنامه: tuaesjgmail.com
 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.85.11.fa
برگشت به اصل مطلب