انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- نشانی و تلفن ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، طبقه دوم، اتاق ۳۱۶، دبیرخانه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران.

تلفن: ۸۸۲۲۰۲۸۹

فکس: ۸۲۸۸۳۹۲۳

پست الکترونیک:    ieaoiieaoi.ir   ؛    ieaoi۱۳۸۱gmail.com 

مسئول دبیرخانه انجمن: فاطمه جباری


ارتباط با فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی:
سایت www.mieaoi.ir
مدیر داخلی فصلنامه: فاطمه جباری
پست الکترونیک دفتر فصلنامه: journalmieaoigmail.com
پست الکترونیک مسئول فصلنامه: fjabbari۰۰۷gmail.com

تلفن: ۸۸۲۲۰۲۸۹ 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.85.11.fa.html
برگشت به اصل مطلب