انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- صفحه اصلی
اهم مصوبات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/11 | 
اهم مصوبات هیأت مدیره در راستای حمایت و تعامل با اعضای محترم انجمن
به شرح زیر به استحضار می‌رسد:
  1. عقد تفاهم‌نامه همکاری علمی و پژوهشی انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران با سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) به تصویب هیأت مدیره رسید و مقرر شد به اطلع اعضای محترم انجمن برسد تا درصورت تمایل کتاب‌ها و تألیف‌های خود را به دبیرخانه انجمن ارائه نمایند تا به سازمان مذکور منعکس گردد و در صورت احراز شرایط آن سازمان در دستور چاپ قرار ‌گیرد.
  2. مقرر گردید شرایط لازم جهت انعقاد قرارداد طرح‌های پژوهشی کاربردی اعضای انجمن با کارفرمایان از طریق انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران فراهم گردد. در این راستا سهم بالاسری طرح‌ها به‌طور متوسط ۱۰% تعیین گردید که بسته به موضوع طرح در محدوده ۳+% و ۳-% با تأیید رئیس انجمن قابل تغییر است.
  3. مقرر گردید مقالات مستخرج از طرح‌های اعضای محترم با اولویت در مجلات انجمن منتشر شود.
  4. مقرر گردید در صورت درخواست مجریان طرح جهت بهره‌مندی از امتیازات مربوطه گواهی همکاری با انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران (در قالب تعداد ساعت) صادر گردد.
  5. نامه وزارت علوم در خصوص صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد به اطلاع اعضا محترم انجمن برسد تا درصورت تمایل نسبت به ارسال پروپوزال طرح‌های پیشنهادی خود به دبیرخانه انجمن اقدام فرمایند تا پیشنهادات به‌صورت رسمی توسط انجمن ارسال و پیگیری گردد.
 
همچنین لازم به‌ذکر است موارد فوق بعد از هر جلسه هیأت مدیره به‌صورت نامه از طرف رئیس انجمن به اعضای محترم ایمیل شده است.
 

 
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.54.824.fa.html
برگشت به اصل مطلب